1. Ελαστικά OTR για φορτωτή, εξόρυξη, βιομηχανικά, λιμενικά ελαστικά, σούπερ συμπαγή ελαστικά, περονοφόρα ελαστικά, ειδικό ελαστικό, στρατιωτικά ελαστικά.

2. Ελαστικά TBR για ελαφρύ φορτηγό λεωφορείου και ανατρεπόμενο φορτηγό.

3. Ελαστικά PCR για επιβατικό αυτοκίνητο