1. Εσωτερικός αναμίκτης Kobelion της Ιαπωνίας
2. Ιταλία Akeley Steel Fiber Dual Purpose Calender Machine
3. Αμερικανική γραμμή παραγωγής τυλίγματος σύρματος Bartell
4. Μηχάνημα ακτίνων Χ