Ο ρόλος του μοτίβου ελαστικών

- 2021-07-02-

Εν ολίγοις, η κύρια λειτουργία τουλάστιχομοτίβο είναι η αύξηση της τριβής μεταξύ του πέλματος και της επιφάνειας του δρόμου για να αποφευχθεί η ολίσθηση του τροχού, το οποίο είναι το ίδιο με το μοναδικό μοτίβο.

ολάστιχοΤο σχέδιο βελτιώνει την ελαστικότητα επαφής με το έδαφος του πέλματος. Κάτω από τη δράση της εφαπτομενικής δύναμης (όπως η κινητήρια δύναμη, η δύναμη πέδησης και η πλευρική δύναμη) μεταξύ του πέλματος και της επιφάνειας του δρόμου, το μπλοκ σχεδίων μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη εφαπτομενική ελαστική παραμόρφωση. Καθώς αυξάνεται η εφαπτομενική δύναμη, αυξάνεται η εφαπτομενική παραμόρφωση και αυξάνεται επίσης το «φαινόμενο τριβής» της επιφάνειας επαφής, αναστέλλοντας έτσι την ολίσθηση του πέλματος ή την ολίσθηση στην επιφάνεια του δρόμου. Αυτό εξαλείφει σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες των μη μοτίβων (ελαφρύ πέλμα)ελαστικάthat are easy to slip, making the car performance related to the friction between the λάστιχοand the road surface-dynamic, braking, steering and driving safety There is a reliable guarantee for normal performance. Studies have shown that the factors that produce the friction between the tread and the road surface also include the adhesion between the two sides, the molecular gravitational effect, and the new micro-cutting effect of the pavement's small rain on the surface of the tread. However, its main role is What is still the elastic deformation of the pattern block.